Velsen-Zuid: Loge Vita Vera

Opgericht in 1990

De naam van de loge betekent 'Het Ware Leven', waarmee bedoeld wordt: het leven waarnaar de weg van bezinning en verdieping leiden kan.

Leden van de loge zien de inwijdingen en het delen van ervaringen als een hulpmiddel om te komen tot een diepere zingeving in het leven. Door zichzelf als mens beter te leren kennen en de eigen plaats in het groter geheel te beschouwen, komt men dichter bij het ware leven.

Informatie voor belangstellenden

Op een avond voor belangstellenden wordt gesproken over wat het lidmaatschap voor iemand kan betekenen; ook kan men ervaren hoe wij in de loge met elkaar omgaan en in gesprek gaan.
Zo'n avond begint om 19.30 uur (deur open om 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Locatie: Torenstraat 2
1981 BC  Velsen Zuid

Open monumentendag

Op Open Monumentendag (tweede zaterdag van september) zijn veel logegebouwen open voor belangstellenden. Leden van Loge Vita Vera zijn dan normaliter aanwezig in de logegebouwen te  Haarlem (Ripperdastraat) en Velsen (Torenstraat). 

Dit jaar zijn deze gebouwen waarschijnlijk niet open, vanwege corona en daardoor noodzakelijke verbouwingen.

Agenda

Momenteel zijn in Velsen geen bijeenkomsten gepland waarop belangstellenden meer te weten kunnen komen over de Orde van Weefsters. U kunt zich wel aanmelden voor een persoonlijk gesprek. Wilt u meer informatie ontvangen? Of wilt u horen wanneer er weer zo'n bijeenkomst is? Stuur dan even een mail naar vitavera@ordevanweefsters.nl. Dan houden we u op de hoogte.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar. Het is een moment om naar uit te zien, omdat de bijeenkomsten inspirerend zijn, er kracht uit wordt geput en tegelijk rust wordt ervaren.

Onze bijeenkomsten worden gehouden op woensdagavond 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Loge Vita Vera is gehuisvest aan de Torenstraat in Velsen Zuid.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waar belangstellenden nader kennis kunnen maken. Zie bij de betreffende plaats voor details.

Datum Plaats Tijd  
19 april Amsterdam 19:30 - 21:00 u  
2 juni Apeldoorn Inloop 19.30 u
Lezing 20.00 u
 
12 juni 2022 Hoorn Inloop 10.15 uur
Aanvang 10.30 uur
 

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2022 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura