Groningen: Loge Fons Vitae

Opgericht in 1978

De naam van de loge betekent: levensbron.

Informatie voor belangstellenden

De loge organiseert regelmatig bijeenkomsten voor belangstellenden: 's avonds door de week of op zondagochtend. Deze vinden plaats in het logegebouw in Groningen, of bij iemand thuis. Meestal gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek, zodat een belangstellende onze manier van werken kan ervaren.

Agenda

Waarschijnlijk wordt in januari een bijeenkomst voor belangstellenden gepland. Wilt u meer informatie ontvangen? Of wilt u horen wanneer er weer zo'n bijeenkomst is? Stuur dan even een mail naar fonsvitae@ordevanweefsters.nl, of neem contact op via het formulier 'Contact met de loge' op deze pagina. Dan houden we u op de hoogte.

Contact met de loge

Bijeenkomsten

De loge komt wekelijks bij elkaar, op maandagavond. Eenmaal per maand is dat een rituele bijeenkomst.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waaraan belangstellenden kunnen deelnemen, om nader kennis te maken. De data staan hieronder. 

Datum Plaats Tijd
24 oktober Alkmaar 10:30
27 oktober Hengelo (O) 19:30
1 november Zwolle 19:30

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2021 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura